Plán akcí

ŠKOLNÍ ROK 2018/19
přístavní akce

 16.2.2019 – Maškarní

maškarní ples pořádaný naším přístavem nejen pro skauty

21.2.2019 – Informační schůzka rodičů s promítáním ( po schůzce vlčat )

Informační schůzka k táboru s krátkým promítáním z přístavních akcí

 23.3.2019 – Morana

celopřístavní akce , kdy společně vyneseme zimu

12.-14.4.2019 – Sv. Jiří

Oslava svátku patrona skautů, tentokráte v krásném prostředí Českolipska

27.4.2018 – Plavba rodičů

sjezd Jizery z Malé Skály do Dolánek s drobným občerstvením  – pro rodiče, bez dětí

28.4.2019 – Kotorský závod

závod pramic na liberecké přehradě ( snad budeme mít na čem jezdit )

15.5. 2019 – Květinový den ligy proti rakovině

Tuto charitativní akci podporujeme naší účastí již několik let

24.-26.5.2019 – Cyklovýprava

Víkendová cyklovýprava

 29.6.- 13.7.2019 – Tábor

Stálý tábor nedaleko Ledče nad Sázavou